Lidnr:

Na invulling verzenden.
Eventueel downloaden papieren versie klik hier

Aanmeldingsformulier lidmaatschap/abonnement OLAT         VOOR IEDER LID APART INVULLEN S.V.P.      

Wenst:


te worden van OLAT en aanvaardt hierbij de statuten en huishoudelijk reglement van de wsv OLAT. De kosten bij intreding zijn ��nmalig: voor hoofdleden � 6,50 en voor gezinsleden � 1,50. Voorts voor een ieder ��nmalig � 2,50 voor het clubembleem. Men is zonder extra kosten lid van de landelijke wandelbond KNBLO-NL en ontvangt een bon voor het afhalen van het LWP (Landelijk Wandelprogramma). Af te halen bij de OLAT-boetiek tijdens evenementen of bestuurslid.
De contributie bedraagt per jaar:
Voor een hoofdlid tot 16 jaar � 18,50
Voor een hoofdlid van 17 tot 64 jaar � 23,00
Voor een hoofdlid vanaf 65 jaar � 18,50
Voor 1e gezinslid (=2e lid op 't adres) �   8,50
Voor 2e gezinslid (=3e lid op 't adres) �   6,50
Voor overige gezinsleden �    3,50
En dient elk jaar bij vooruitbetaling v��r 1 december te worden voldaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het hoofdlid ontvangt gratis het OLAT-Nieuws
Wenst tevens een abonnement op het blad "Wandelmagazine" van de KNBLO-NL voor � 9,50 per jaar.(verrekening via OLAT)
Een lid van OLAT kan ook lid worden van de KNAU (licentie voor wedstrijden voor het snelwandelen/hardlopen).
Indien u dit wilt s.v.p. dit aankruisen. De contributie per jaar voor junioren (tot 18 jaar) is � 20,00 en voor seniorleden(vanaf 18 jaar) � 25,00. Dat is inclusief het blad (6x) Atletiekwereld.
   
Ondertekende wenst i.p.v. een lidmaatschap van OLAT een abonnement op het OLAT-nieuws voor � 14,00 per jaar
Indien er assistentie bij verenigingsactiviteiten nodig is, kunt u mij vragen om te helpen. Uiteraard beslis ik pas op dat moment. Mijn eventuele voorkeur gaat uit naar:
Meerdere opgave mogelijk door vasthouden ctrl-toets.
Ik sta niet negatief tegenover een commissie c.q. bestuursfunctie.
Daarbij gaat mijn voorkeur uit voor een functie in/als  

Het OLAT-contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Tussendoor aanmelden is mogelijk.
Het lidmaatschap gaat in als aan de financi�le verplichting is voldaan en als op de gepubliceerd aanmelding
 in het OLAT-nieuws geen bezwaren zijn binnengekomen.