Lange Afstand agenda
WandelagendaSnelwandel agendaSectie Lange AfstandClubkampioenschapAankomend evenement

 

 

 VRIENDEN VAN DE GOUDEN KLOMP
Jos van den Bersselaar -  Constant Dedel - Theo Tromp - Hans Promper

Iedereen kan lid worden van de Vrienden van de Klomp
, door zich op te geven om jaarlijks een donatie van � 10,00, � 25,00 of � 50,00 of meer te doen
Hierdoor wordt men lid van de gele, zilveren of gouden klomp.

Zij steunen hiermee de Lange afstand- en prestatiewandelsport binnen OLAT.

Opgave bij: Theo Tromp, Daelenbroek 32 , 6002 VN WEERT
email:

Club van de �De Gouden Klomp�

 De naam de Gouden Klomp komt tweemaal voor in de geschiedenis van OLAT. Het proefnummer van het eerste OLAT-blad droeg deze naam en later voor het 25e jubileumjaar is deze naam ook gebruikt voor begunstigers van het jubileumjaar. 

Tijdens de wedstrijden en prestatietochten kwam dit idee weer boven drijven. De reden is dat bijzondere wandelevenementen nooit gedekt kunnen worden door de inschrijfgelden.  

Of er moeten hoge  inschrijfgelden gevraagd worden zoals bij Marathon gebruikelijk is, maar dit is niet normaal binnen de wandelsport. 

In het buitenland is het zelfs normaal dat men gratis deelneemt als men een bepaalde limiet kan lopen en er zijn zelfs organisatie�s die een kleine reisvergoeding betalen.

Met een bijdrage van mensen die de Lange Afstand en prestatie wandelsport een warm hart toedragen zal de organisatie van dit soort evenementen gemakkelijker kunnen. 

De baten van deze giften zal niet in de �OLAT-schatkist� vloeien maar gereserveerd blijven voor activiteiten  LPS (Lange afstand � Prestatie � Snelwandelen) en besteed worden in overleg met deze commissie

WIE KAN ER LID WORDEN VAN DE GELE, ZILVEREN OF GOUDEN KLOMP

Iedereen, die jaarlijks een bijdrage wilt doen aan dit fonds van resp. � 10,00, � 25,00 of � 50,00 of meer. 

WAT KRIJGT MEN ER VOOR TERUG