PRESTATIEWANDELEN /SNELWANDELEN

23e INT.WANDELEVENEMENT OLAT

Om 10.50 uur zal worden overgegaan op een kleine ronde. Mocht men nog een ronde moeten maken om de 100 EM vol te kunnen maken, dient men dus nog 3 kleine ronden te lopen plus 457 meter. Bij het ingaan van een kleine ronde krijgt men een gekleurde sticker op het startnummer geplakt. Tot 11.50 uur mag men nog aan een laatste ronde beginnen en men moet voor 12.15 uur gefinisht zijn.

Starttijd:   Limiet : met
beker
zonder
beker
toeslag na
12 mei
korting OLAT-leden
12.00 uur 24 UUR/100 Eng.Mijlen >105km/24 uur        
18.00 uur 100 Kilometer 18 uur        
20.00 uur 50 Eng.Mijl/80 Kilometer 16  uur        
24.00 uur 50  Kilometer 10 uur        
Voorinschrijving en betaling voor 12 mei 2007 op
giro 1775156 tnv Penningmeester OLAT
Vanuit buitenland:  IBAN: NL47 PSTB 0001 7751 56   BIC: PSTBNL21
Startplaats: Cafe-zaal "Dennenoord"
                    Voorhoeveweg 2
                    WEERT-Nederland

Verzorging: Voor de wedstrijd/prestatiewandelaars staan er twee verzorgingsposten langs het parkoers, met alle nodige voorzieningen. Ook zal er een EHBO-post en masseur op het parkoers aanwezig zijn. Voor aanvang geen massage of voetverzorging.
In de directe omgeving van de hoofdpost is er plaats voor accommodatie t.b.v. persoonlijke verzorging van de atleten.    Op de ronde kan een extra water-/sponspost worden geplaatst.

LICHTE KLEDING en REFLECTOREN zijn gedurende de nacht verplicht.
Reflecterende vesten zijn te huur of te koop op het startbureau.

Herinneringen:
Voor alle afstanden zijn er, mits met herinnering ingeschreven en bij het volbrengen van de tocht binnen de gestelde limiet, passende herinnering beschikbaar. Alle geslaagden ontvangen een diploma met de door hem of haar gelopen tijd en afstand.

Bijzondere herinnering: 24 uur-tocht:
Voor een aantal deelnemers aan de 24 uur-tocht die op
20 mei 2007 tussen 11.00 uur en 12.00 uur nog op het parkoers wandelen en daarvoor minstens 144 km hebben afgelegd ontvangen een mooie prijs, in volgorde van klassering van beker geschonken door sponsors.
De winnaar ontvangt tevens een BEKER, geschonken door de gemeente Weert.


Continental Centurion:
Iedereen, die de 100 EM (160,934 km) binnen 24 uur volbrengt, ontvangt eenmalig de daarbij behorende onderscheiding in de vorm van de CONTINENTAL-CENTURION-SPELD met ingegraveerd het volgnummer van slagen. Indien men na de 100 EM doorwandelt klasseert men zich tevens voor de 24 uur.

Honderdman:
Deelnemers aan de 100 km wedstrijd, die deze afstand voor het eerst binnen de 11 uur en 30 minuten volbrengen, ontvangen de Honderdmanspeld van de KNAU.

 Long Distance Walker:
Iedereen, die de 100 EM volbrengt, of tijdens de 24 uur-tocht meer dan 105 km wandelt, ontvangt een stempel in het paspoort voor de Long Distance Walker van de Sectie Lange Afstand van de KNBLO-NL

Kennedy-vrienden & Kennedy walker:
Iedereen, die de 50 EM (80,5km) volbrengt binnen 12 uren, ontvangt van de wsv. OLAT eenmalig de KENNEDY-VRIENDEN-SPELD met ingeslagen volgnummer van slagen.

Tevens ontvangt u bij het volbrengen van deze tocht de stempel voor de  KENNEDY-WALKER-MEDAILLE. 

Wedstrijdklasse:
Naast de prestatieklasse kan alleen op de 100 EM en de 100 KM gestart worden in de wedstrijdklasse.

Hans de Vries
Stationsweg 136
5611 BZ EINDHOVEN
Tel. 06- 20133971

 

 

INTERNATIONAAL
WANDELEVENEMENT
WEERT
UITSLAGEN

24 UUR
100 Engelse Mijl
100 Kilometer
50 Engelse Mijl
50 Kilometer

Als imagefile uitslagen  tussentijden

Terug naar de Homepage.